Gunhild Vehusheia ny leder i Norges kvinnelobby

Norges kvinnelobby har hatt årsmøte. Gunhild Vehusheia ble valgt som ny leder. Hun er advokat, tidligere daglig leder i JURK og medlem av Norsk Kvinnesaksforening.

Det gamle styret ved leder fra etableringen av Norges kvinnelobby i 2014, Margunn Bjørnholt (Norsk Kvinnesaksforening), nestleder Fakhra Salimi (Mira-Senteret) og ved kasserer i siste styreperiode, Sara Eline Grønvold (JURK) takker av.

Det nye styret består i tillegg til Vehusheia av styremedlemmene Risten Lango (Sami Nisson Forum), Madeleine Schultz (Krisesentersekretariatet) og Khansa Asghar Ali (Mira-Senteret). Stina Bergsten (Kvinnefronten) og Lone Alice Johansen er nye varamedlemmer.