Har Norge råd til kvinner?

Neste år er det 20 år siden FNs fjerde verdenskonferanse om kvinners rettigheter i Beijing. Da må alle land rapportere hva som er oppnådd. FN, ved UN Women, har etterlyst innspill og involvering av kvinneorganisasjonene i denne prosessen og i arbeidet videre. Regjeringen må gi kvinneorganisasjonene i Norge nødvendige ressurser til å spille den rollen de er tiltenkt i dette arbeidet, skriver leder i Norges kvinnelobby Margunn Bjørnholt i Aftenposten.

Les artikkelen her