Hvordan går det med å avskaffe all diskriminering av kvinner?

Norges kvinnelobby deltar i paneldebatt om hvordan Norge følger opp handlingsplanen fra Beijing 1995 for å avskaffe all diskriminering av kvinner i tråd med forpliktelsene i FNs kvinnekonvensjon.

I 2014 koordinerte Norges kvinnelobby en selvstendig skyggerapport om gjennomføringen av forpliktelsene i handlingsplanen på vegne av medlemsorganisasjonene.

Les rapporten her