Ja til samtykkelov

Norges kvinnelobby er medlem av Samtykkealliansen, et nettverk av frivillige organisasjoner som krever at straffeloven endres slik at den fastslår at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt og straffbart.

Samtykkealliansen er initiert av Amnesty International, DIXI Ressurssenter, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Krisesentersekretariatet, Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) og Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU).

Les mer her.