Kvinnebevegelsen i Norden ber UD nominere Anne Hellum til CEDAW-komiteen

Norges kvinnelobby og Sveriges kvinnolobby foreslår at Norge nominerer Anne Hellum, en av verdens ledende eksperter på kvinnekonvensjonen, til CEDAW-komiteen. Vi sendte følgende henvendelse til norsk UD den 4. mars 2016.

Vi er kjent med at Norge skal foreslå en ny representant til CEDAW-komiteen. Norges kvinnelobby og Sveriges kvinnolobby foreslår at Norge nominerer Anne Hellum, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Anne Hellum er leder for Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) og leder av leder av forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS).  Hun er gjesteprofessor ved the Southern and Eastern African Center in Women’s Law at the University of Zimbabwe (SEARCWL). Hellum er ansvarlig lærer i kvinnerett, diskriminerings og likestillingsrett og women’s law and human rights og faglærer i rettsosiologi.

Hellum er videre redaktør av Kvinnerettslig skriftserie og medredaktør av det internasjonale tidsskriftet Global Journal of Law and Social Justice. Hun er medlem av Juridisk rådgivning for kvinners (JURK) styre.
Anne Hellum er en meget god kandidat, med stor kunnskap om kvinners menneskerettigheter, CEDAW og bruken av den. Hun har dessuten erfaring fra både sør og øst-Afrika som utdyper hennes forståelse for kvinners situasjon i verden. Hun har som akademiker et meget stort antall publikasjoner, noe som også er en fordel da CEDAW-komiteen hører åtte land i hver sesjon (tre sesjoner i året) og publiserer Final observations for alle disse. Videre bidrar komiteens eksperter med å forfatte særskilte nummererte anbefalinger som veileder regjeringer og sivilsamfunn og dermed utvikler praksis, noe en person med Anne Hellums bakgrunn skulle kunne bidra til på en meget god måte.

Etter vår mening er Anne Hellum den best tenkelige kandidat. Etter flere år med mannlig representant for Norden er det også på tide med en kvalifisert kvinne. Det norske og nordiske kvinnerettsmiljøet som Hellum har vært sentral i å bygge opp, er i en særstilling internasjonalt.

Margunn Bjørnholt
leder for Norges kvinnelobby

Inger Malm
fungerende leder for Sveriges kvinnolobby