Kvinnekonvensjonen 40 år: – Uten kvinnebevegelsen ville vi ikke vært her

18. desember var det 40 år siden Kvinnekonvensjonen ble vedtatt. Konvensjonen forplikter statene til å føre en politikk som tar sikte på å avskaffe alle former for kvinnediskriminering og sikre sivile, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter for alle jenter og kvinner.

Leder i Norges kvinnelobby Lone Alice Johansen innledet på seminar om kvinnekonvensjonen arrangert av Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet og BUFDIR. Hun sa:

– Uten kvinnebevegelsen ville vi ikke vært her. CEDAW er avhengig av en sterk kvinnebevegelse. Sivilt samfunn må være premissleverandører for likestillingspolitikk.