Kvinneorganisasjoner tar kraftig avstand fra angrep på abortrettigheter

Norske kvinneorganisasjoner tar sterkt avstand fra statsministerens forslag om å innskrenke retten til abort etter 12. svangerskapsuke.

Kvinners rettigheter må ikke gjøres til gjenstand for den slags hestehandel. Det er ofte kvinner i fortvilte situasjoner som ikke benytter seg av sin rett til abort innen utløpet av 12. svangerskapsuke.

Må kvinner på ny ty til demonstrasjoner?