Kvinner og jenter diskrimineres i fotball-Norge

I en henvendelse til Norges fotballforbund ber Norges kvinnelobby om en redegjørelse for diskriminering av kvinner i fotball. Norges kvinnelobby peker på at Norges fotballforbund i 2015 brukte 295 millioner kroner på toppfotball menn mens toppfotball kvinner ble avspist med 28 millioner.

– Norges kvinnelobby stiller spørsmål om fordelingen av økonomiske ressurser fra NFF og underliggende organisasjonsmessige og avtalemessige strukturer medfører diskriminering av kvinner i fotballen og bidrar til å opprettholde kjønnsstereotypier i samfunnet, uttaler leder i Norges kvinnelobby Gunhild Vehusheia.