Møte: Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge?

Ragnhild Hennum og Karin M. Bruzelius representerte Norges kvinnelobby på formøte til regjeringens dialogmøte med CEDAW-komiteen. Les mer her.