Nominasjon til FNs kvinnediskrimineringskomité vekker debatt

Norges kvinnelobby og Sveriges kvinnelobby foreslo overfor UD at Norge skulle nominere professor Anne Hellum som ekspert til FNs kvinnediskrimineringskomité. Norges kvinnelobby lyktes i den forbindelse å mobilisere kvinneorganisasjoner i hele Norden som kontaktet sine respektive myndigheter.

Da Norge fremmet en mann med lavere kvalifikasjoner førte det til sterke reaksjoner i juristmiljøet og flere avisartikler om Norges bruk av radikal kjønnskvotering av menn i likestillingsfeltet. Likestillings- og diskrimineringsombudet har fulgt opp saken overfor UD og utber seg redegjørelse for kriteriene for nominering.

Fra debatten