Nordisk forum

Nordisk forum er den største mønstringen av kvinnebevegelsen i Norden på tyve år, og en viktig  mobilisering i forkant av tyve-årsmarkeringen av Beijing Platform of Action i FN neste år. Norges kvinnelobby deltar på Nordisk forum med egen utstillingsstand. Representanter for medlemsorganisasjonene vil delta.

Torsdag: Norsk kvinnesaksforening

Fredag og lørdag: Juridisk rådgivning for kvinner/Krisesentersekretariatet

Søndag: Kvinnefronten