Norges kvinnelobby diskuterte kvinners menneskerettigheter med baronesse Anelay

Kvinneorganisasjonene er viktige som pådrivere for kvinners rettigheter, sa styreleder i Norges kvinnelobby Margunn Bjørnholt da hun møtte statsråd i britisk UD, baronesse Aneley til samtale om kvinners menneskerettigheter.

Norges kvinnelobby møtte 24. november sammen med flere andre norske organisasjoner baronesse Joyce Anelay, statsråd i det britiske utenriksdepartementet, for å utveksle synspunkter på arbeidet for kvinners menneskerettigheter internasjonalt. Vi understreket de rettighetsorienterte kvinneorganisasjonenes betydning som pådrivere for kvinners rettigheter og deres fortsatte betydning for videre fremgang og forsvar av kvinners menneskerettigheter, både ute og hjemme.

Vi fremhevet betydningen av å inkludere og styrke kvinneorganisasjoner som jobber med kvinners rettigheter i alt videre arbeid for kvinners menneskerettigheter. Økonomi er viktig, og her har kan Storbritannia bidra til det internasjonale samfunnet ved å trekke på og fremme egen kompetanse fra blant andre Womens Budget Group, som gjennom mobilisering, fagkunnskap og aktivisme i dialog med myndighetene har lykkes i å institusjonalisere et kjønnsperspektiv på offentlige budsjetter og budsjettprosessen.