Styret

Styret er den politiske ledelsen i Norges kvinnelobby. Norges kvinnelobby har tradisjon for at styret kan bestå av både representanter for medlemsorganisasjonene og eksperter på temaer som er relevante for Norges kvinnelobby.

Helle Borgen, leder

Helle Borgen er pensjonist, mangeårig aktivist og styremedlem i Kvinnefronten.

Line Schou, nestleder

Line Schou jobber som kommunikasjonsrådgiver i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Sareedo Ali, styremedlem

Kristin Harnæs, styremedlem

Kristine Sundvor Solvin, styremedlem

Solveig Hagen Strand, styremedlem

Sahar Madahian, styremedlem

Kristin Hetle, 1. vara

Kjersti Kvalvik, 2. vara