Styret

Styret er den politiske ledelsen i Norges kvinnelobby. Norges kvinnelobby har tradisjon for at styret kan bestå av både representanter for medlemsorganisasjonene og eksperter på temaer som er relevante for Norges kvinnelobby.

Helle Borgen – leder

Helle Borgen er pensjonist, mangeårig aktivist og styremedlem i Kvinnefronten.

Line Schou – kasserer

Line Schou jobber som kommunikasjonsrådgiver i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Madeleine Schultz – styremedlem

Madeleine Schultz er forfatter og informasjonsrådgiver. Hun er også medlem i Kvinnefronten.

Leikny Øgrim – styremedlem

Leikny Øgrim er medlem av landsstyret i Kvinnegruppa Ottar og professor ved OsloMet.

Kjersti Kvalvik – styremedlem

Kjersti Kvalvik er styreleder i Kvinneuniversitetet i Norden.

Solveig Hagen Strand – styremedlem

Solveig Hagen Strand er student og organisasjonssekretær i Kvinnegruppa Ottar Oslo.

Sahar Madahian – styremedlem

Sahar Madahian er nestleder i Drammen Kvinnesaksforening.