Norges kvinnelobby etablerer ekspertutvalg for kvinne- og likestillingspolitikk

Styret i Norges kvinnelobby har etablert et uavhengig ekspertutvalg som skal gi råd om politikk på felt som berører jenters og kvinners situasjon og likestilling. Utvalget ledes av Cathrine Holst.

Utvalget består av

  • Cathrine Holst (leder)

  • Karin Bruzelius

  • Beatrice Halsaa

  • Anne Hellum

  • Eirinn Larsen

  • Hege Skjeie