Norske Kvinners Sanitetsforening nytt medlem i Norges kvinnelobby

Norges største kvinneorganisasjon Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) ble tatt opp som nytt medlem av Norges kvinnelobby på årsmøtet 27. august.

Norges største kvinneorganisasjon

NKS’ grunnlegger Fredrikke Marie Qvam
NKS’ grunnlegger Fredrikke Marie Qvam

NKS har 42 000 medlemmer og ble etablert i 1896. Siden etableringen har NKS jobbet for dem som trenger bistand i samfunnet og rettet den frivillige innsatsen der behovet er størst. Landet rundt jobber frivillige sanitetskvinner for at alle barn skal få en trygg og inkluderende oppvekst og eldre en god alderdom, for at kvinner med minoritetsbakgrunn skal få delta aktivt i samfunnet og for å stoppe vold mot kvinner.

Sanitetskvinnene jobber også for at kvinner skal få likeverdig tilgang til helsetjenester og sørger for forskning som redder liv og medvirker til utvikling av ny og bedre bebehandling. Årlig bidrar organisasjonen med betydelige beløp til lokale formål og forvalter 20–25 millioner årlig til forsknings- og utviklingsprosjekter innen kvinners helse og livsvilkår.

Norske Kvinners Sanitetsforening er livssynsnøytrale og partipolitisk uavhengige, landsdekkende og demokratisk oppbygd. Organisasjonen har en sterk forankring i lokalmiljøet gjennom 620 lokale sanitetsforeninger.

– Vi er sterkere sammen

Sanitetskvinnene ønsker å bli medlem av kvinnelobbyen for å styrke samarbeidet med kvinnebevegelsen. Likestilling, menneskerettigheter og likeverdige helsetjenester er under press i det internasjonale samfunnet. Mens man i flere tiår har tatt demokratisering og menneskeverd som en selvfølgelig utvikling, har man de siste årene sett en negativ vridning. Vedtatte rettigheter og viktige verdier er under press og har i enkelte land blitt reversert. Også i Norge. For å stå imot denne trenden og få til endring er vi sterkere sammen, uttaler generalsekretær Grete Herlofson og politisk rådgiver Cathrine Linn Kristiansen i Norske Kvinners Sanitetsforening.