Nye medlemmer av ekspertutvalget for kvinne- og likestillingspolitikk

Helga Eggebø, Nita Kapoor, Johanne Sundby og Mari Teigen er oppnevnt som nye medlemmer av ekspertutvalget for kvinne- og likestillingspolitikk. Ekspertutvalget er et av Norges kvinnelobbys to hovedorganer og har som oppgave å gi faglige råd og råd om politikk på felt som berører jenters og kvinners situasjon og som kan fremme likestilling og styrke kvinners rettigheter.