Ragnhild Hennum ny leder i Norges kvinnelobby

Ragnhild Hennum ble valgt til ny leder i Norges kvinnelobby på årsmøtet 26. april 2017. Hennum er professor i offentlig rett og prorektor ved Universitetet i Oslo. Les en presentasjon av hele styret her.

Norges kvinnelobby er en paraplyorganisasjon for kvinnebevegelsen i Norge og har ti medlemsorganisasjoner.