Tidligere kvinnelobby-leder Ragnhild Hennum valgt til første kvinnelige jussdekan i Oslo

Jussprofessor Ragnhild Hennum, som ledet Norges kvinnelobby 2017–2019, er valgt til dekan for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er den første kvinnen i vervet i fakultetets over 200 år lange historie. Hennum har tidligere vært prorektor ved UiO. Les mer.