Ragnhild Hennum

Professor, UiO / tidligere leder i Norges kvinnelobby

Ragnhild Hennum er professor i offentlig rett og dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun var tidligere prorektor ved Universitetet i Oslo og direktør for Norsk senter for menneskerettigheter. Hun var medlem av det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget, Juryutvalget og leder for Voldsoffererstatningsutvalget og Partnerdrapsutvalget. Hennes forskningsområder omfatter bl.a. seksuelle overgrep mot barn, straffutmåling, seksualisert vold generelt og tvangsekteskap.