Torild Skard får Bertha Lutz-prisen for forskning om kvinnelig politisk lederskap

Torild Skard, som var sentral i etableringen av Norges kvinnelobby, har blitt tildelt Bertha Lutz-prisen for forskning om kvinner i diplomati. Hun får prisen for sin forskning om Bertha Lutz’ rolle i utarbeidelsen av FN-pakten. Les mer her.