Torild Skard

Psykolog og politiker / tidligere leder i Norsk Kvinnesaksforening

Torild Skard som styreleder i UNICEF
Torild Skard som styreleder i UNICEF

Torild Skard er psykolog og politiker med en rekke verv og stillinger i FN. Hun var sentral i etableringen av Norges kvinnelobby.

Skard har vært stortingsrepresentant for SV og lagtingspresident, direktør for kvinnesaker i UNESCO, assisterende utenriksråd for bistand og regionaldirektør for UNICEF i Vest- og Sentral-Afrika med ansvar for UNICEFs arbeid i 23 afrikanske land. Hun var styreleder for UNICEFs internasjonale styre 1988–1989 og var leder for Norsk Kvinnesaksforening fra 2006 til 2013. Etter en periode som spesialrådgiver i Utenriksdepartementet var hun seniorforsker ved NUPI fra 2003 til 2011. Hun foreleser i kvinner, lederskap og FN ved United Nations System Staff College.

Hun har blant annet skrevet bøkene Continent of Mothers, Continent of Hope (2003) om utvikling i Afrika og Maktens kvinner (2012) om kvinnelig politisk lederskap og politikk. Hun ble i 2012 utnevnt til kommandør av St. Olavs orden for sin innsats for kvinners og barns rettigheter og fikk i 2020 Bertha Lutz-prisen for sin forskning om kvinner i diplomatiet.