Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) ble grunnlagt etter initiativ fra Gina Krog og Hagbart Berner av 171 kjente kvinner og menn i 1884, og arbeider for alle jenters og kvinners menneskerettigheter og et likestilt samfunn.

NKF er tverrpolitisk, inkluderende og har alltid vært åpen for alle uansett kjønn, og har som mål å fremme interessene til alle som identifiserer seg som jenter og kvinner. NKF er den norske seksjonen i International Alliance of Women (IAW), som var den fremste internasjonale organisasjonen som arbeidet for kvinners stemmerett. IAW har som grunnprinsipp at kvinnesak er menneskerettigheter.

NKF arbeider for å fremme likestilling og alle jenters og kvinners menneskerettigheter gjennom konstruktive reformer på demokratisk grunn. NKFs tradisjonelle prinsipp er at alle uansett kjønn skal ha samme rettigheter og muligheter i samfunnet. NKF-leder Margarete Bonnevie forstod kvinnesak som likestilling i rettigheter, friheter og muligheter. NKF arbeider mot alt som medvirker til å skape eller opprettholde holdninger, lover og bestemmelser som diskriminerer jenter og kvinner og hindrer likestilling. NKFs tradisjonelle hovedsaker er kvinners politiske rettigheter, juridisk likestilling, representasjon av kvinner i politikken, og likestilt utdanning, arbeidsliv og økonomisk rettferdighet mellom kjønnene. NKF arbeider også mot vold mot jenter og kvinner og for styrking av kvinne- og likestillingsperspektivet i utenriks-, sikkerhets- og utviklingspolitikk.

Som menneskerettsorientert bevegelse forstår kvinnesaksbevegelsen idag likestilling, kvinners menneskerettigheter og diskriminering i et moderne interseksjonelt perspektiv, i tråd med utviklingen i forståelsen av kvinners menneskerettigheter og likestillingspolitikk. Kvinnesaksbevegelsen arbeider for å ivareta jenter og kvinner i all sin mangfoldighet, et ståsted NKF deler med resten av IAW. NKF er dermed mot rasisme, homofobi og transfobi i alle former.

NKFs arbeidsform er først og fremst konstruktiv dialog med myndighetene om lov- og politikkutforming, opplysningsarbeid og arbeid gjennom internasjonale fora, særlig innen FN-systemet. NKFs logo er en stilisert solsikke, som er kvinnesakens eldste symbol.

Link til Norsk Kvinnesaksforening (NKF)