Seminar: Foreldrepermisjon – mer enn et familiespørsmål

Lønnet foreldrepermisjon og offentlig finansierte barnehager har lagt grunnlaget for den nordiske velferdsmodellen, som innebærer at både kvinner og menn kan kombinere arbeid og familieliv.

Sted:

Laboratoriet, Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Høy sysselsettingsgrad blant kvinner fører til høyere vekst og innebærer at forskjeller i kvinners og menns økonomiske makt og evne til å forme sine egne liv jevnes ut. Men til tross for høye ambisjoner når det gjelder likestilling, har ingen av de nordiske landene helt klart å bryte mønstrene der kvinner tar det største ansvaret for barna, mens menn kan satse mer på yrkeslivet. Dette har bidratt til at kvinner fortsatt har lavere lønninger, inntekter og pensjoner i alle de nordiske landene.

Tid og sted: tirsdag 3. mars 2020, kl. 17–19 Laboratoriet, Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Slik innledes rapporten om beskriver og vurderer ordninger for foreldrepermisjon i de nordiske land. Rapporten er oversatt fra svensk, er skrevet av Jenny Andersson, Sveriges Kvinnolobby, og er støttet av Nordisk information för kunskap om kön (NIKK). Les rapporten her.

Velkommen Lone Alice Johansen, leder av Norges Kvinnelobby

Innledere: 

  • Line Schou, sosiolog PhD, om rapporten Foreldrepermisjon? – mer enn et familiespørsmål om foreldrepermisjon i nordiske land

  • Kommentar ved dr.polit. Ragni Hege Kitterød, forsker, Institutt for samfunnsforskning

Kortere innlegg i panelsamtale og samtale med salen

  • Khansa Ali, MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

  • Linn Stalsberg, forfatter og journalist

  • Guri Melby, stortingsrepresentant (Venstre)

  • Anne Green Nilsen, Fagforbundet

Ordstyrer: Madeleine Schulz, styremedlem i Norges kvinnelobby

Avslutning – oppsummering Lone Alice Johansen

Seminaret på Facebook.