Norge fikk kritikk av CEDAW-komiteen

7. november var det høring av Norge i FNs kvinnekonvensjonskomité (CEDAW-komiteen). Høringen bygget på regjeringens svar til komiteen og på kommentarer («skyggerapporter») fra flere organisasjoner, bl.a. Norges kvinnelobby (NKL).

Arbeidet med Norges kvinnelobbys skyggerapport ble ledet av tidligere høyesterettsdommer Karin Bruzelius, som er medlem av NKLs ekspertutvalg.

Norge fikk kritikk på flere av de punktene som Norges kvinnelobby og andre deler av det norske sivilsamfunnet kritiserte, blant annet svekket håndhevingssystem, svekking av Likestillings- og diskrimineringsombudet, manglende rettshjelp og fjerning av redegjørelsesplikten for likestillingsarbeidet i aksjeselskaper.

I skyggerapporten til CEDAW-komiteen påpekte Norges kvinnelobby også at støtten som gis til organisasjoner som arbeider mot diskriminering av kvinner i Norge er svært lav.

Les mer