Karin Bruzelius

Høyesterettsdommer / medlem av ekspertutvalget / tidligere leder for Norsk Kvinnesaksforening

Karin Bruzelius er høyesterettsdommer og tidligere leder i Norsk Kvinnesaksforening. Hun var også den første kvinnen som ble departementsråd i Norge og har vært medlem av Den faste voldgiftsdomstolen i Haag. Hun var sentral i etableringen av Norges kvinnelobby og er medlem av ekspertutvalget, der hun har ledet arbeidet med CEDAW-skyggerapporteringen.