Vi trenger mer kunnskap om partnerdrap

Tidligere høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius fra Norges kvinnelobbys ekspertutvalg kommenterte på frokostmøte hos Likestillings- og diskrimineringsombudet om LDOs tilsynsrapport om status for kvinnekonvensjonen (CEDAW) i Norge.

Vold i nære relasjoner og likestillingsutfordringer i arbeidslivet var to av hovedområdene ombudet trakk frem. I sin kommentar sa Bruzelius bl.a. at vi trenger mer kunnskap og mer forskning på bl. a. partnerdrap.

Bruzelius leder arbeidet med Norges kvinnelobbys egen skyggerapport om status for kvinners rettigheter i Norge.

Les mer her og se opptak her.