Hege Skjeie

Professor i statsvitenskap / medlem av ekspertutvalget.

Hege Skjeie var professor i statvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun var leder for det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget, som anbefalte etableringen av et samrådsforum mellom myndigheter og organisasjoner som arbeider med kjønnslikestilling. Utvalgets anbefalinger dannet et utgangspunkt for etableringen av Norges kvinnelobby, og Hege Skjeie var selv aktivt engasjert i Norges kvinnelobby, blant annet som medlem av ekspertutvalget.