Margunn Bjørnholt

Professor / tidligere leder for Norsk Kvinnesaksforening / tidligere leder i Norges kvinnelobby

Margunn Bjørnholt er professor ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Universitetet i Bergen, og leder forskergruppen Kjønn og vold ved NKVTS.

Ved NKVTS fikk hun i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å bygge opp forskning på voldens kjønnsdimensjoner og hun har ledet en rekke prosjekter om partnervold, seksuell vold, vold mot kvinnelige flyktninger og migranter, og vold og overgrep i samiske miljøer og innvandrermiljøer.

Hun har en bred bakgrunn fra forskning, konsulentvirksomhet og offentlig forvaltning, har vært oppnevnt som nasjonalekspert innen likestilling av Europakommisjonen og er tidligere leder i Norsk Kvinnesaksforening, styremedlem i NKFs internasjonale paraplyorganisasjon International Alliance of Women og redaktør for Kvinnesaksnytt.

I 2023 fikk hun Krisesentersekretariatets rettighetspris for sin mangeårige forskning på partnervold. Hun var oppnevnt av Utenriksdepartementet som medlem av den norske delegasjonen til FNs kvinnekommisjon i 2015 og 2016. Hun var Norges kvinnelobbys initiativtager, stifter og første leder.